fbpx

Letar du ett solcellsföretag Gävle? Då finns det en del saker som du behöver tänka på. Även om det är en ganska okomplicerad process att installera solceller idag så krävs det ändå rätt förutsättningar för att få ut optimal effekt från dina solceller och därmed erhålla maximal avkastning.

Att montera solceller Gävle

När du ska hitta ett solcellsföretag Gävle som kan hjälpa dig med installation av solceller Gävle behöver du första inspektera vilka förutsättningar som råder för ditt hus

• Har taket tillräckligt stort utrymme i söderläge?

• Är taklutningen på mellan 15 – 60 grader?

• Hamnar ditt tak i söderläge i skugga någon gång under dagen?

Även om ditt tak inte uppfyller de mest optimala förutsättningarna så går det även att installera solcellsanläggning för villor i Gävle om taket vetter mot sydväst, sydöst, väster eller öster. Dock får man en något sämre effekt från sin solcellsanläggning.

Hjälpmedel att använda sig av då huset inte har optimala förutsättningar

Som tidigare nämnts

går det att installera solceller Gävle

även på andra väderstreck. Då kan man också välja att installera optimerare som ser till att dina solceller alltid får ut maximal effekt utifrån rådande förutsättningar. Om taket inte har korrekt lutning går det att montera solceller Gävle på en ställning alternativt kan man istället montera solcellerna på marken.

Konsultera oss på EcoGenius

Du är välkommen att kontakta oss på EcoGenius som är ett solcellsföretag Gävle. Då kan vi göra ett kostnadsfritt hembesök för att inspektera ditt hus, utföra analyser och sedan bistå med konsultation så att du kan välja den bästa solcellsanläggning för ditt hus.

När du litar på att vi installerar Solceller Gävle så får du hjälp hela vägen från projektering och inköp av solceller till installation och igångsättande av ditt system.

Självklart erbjuder vid dig ett fast pris för din solcellsinstallation, trygga garantier och pålitlig kundservice, både före, under och efter din installation.

Kontakta oss för att boka kostnadsfritt hembesök

EcoGenius utgår från Ockelbo och installerar solceller Gävle med omnejd

. Vi har utbildade och erfarna solcellsspecialister som kan hjälpa dig hitta den mest optimala solcellsanläggningen för din fastighet. Vi kan också erbjuda dig marknadens bästa garantier så att du kan vara trygg med med installationen av solceller Gävle även efter att vi är klara.

Självklart kan du också använda dig av det gröna avdraget då du anlitar oss för din solcellsinstallation. Det innebär att du kan göra ett skatteavdrag på motsvarande 20 % av totalpriset. Avdraget får du redan på vår faktura.

Bor du på Bönan

så vet du hur hur populärt det är med grannar som letar ett solcellsföretag Gävle

VI TVÄTTAR ÄVEN SOLPANELER

En solcellsanläggning kräver ytterst lite underhåll. Drift och skötsel av solceller ska vara bekymmersfritt och det är det oftast. Om naturens rengöring av solceller Gävle är tillräcklig beror mycket på omgivningen.

Ska och behöver man tvätta solceller? Det beror på. Faktorer som smutsar ner solcellerna mer än genomsnittet är närhet till tung trafik, industrier eller mycket träd som avger pollen. Då kan det vara en god idé att rengöra solpanelerna 1–2 gånger om året.

Självrengörande solceller Gävle – fungerar det?

De flesta solceller på marknaden är byggda för att vara självrengörande och klara väder, vind och smuts. Det finns inte så mycket svensk forskning på området att tillgå, men det talas om att en smutsig modul kan tappa så mycket som upp till 35% av sin produktion.

Regn ger en rengöring av modulerna vilket visat ge en högre solcellseffekt efteråt om modulerna var smutsiga före regnet. Slutsatsen blir att givetvis påverkar ett lager med smuts solcellernas upptagningsförmåga jämfört med helt rena solceller sandviken.

Ska man tvätta sina solceller Gävleborg?

Det är inte säkert att resultatet blir bättre, utan det kan rent utav skapas en hinna på panelerna om de rengörs på felaktigt sätt. Att tvätta solpaneler med vanligt kranvatten rekommenderas inte då vattnet innehåller kalk, salter och annat som skapar en ny hinna som skärmar av solstrålningen. Det kan var bättre att helt överlämna rengöringen till naturen.

Det diskuterar flitigt om diskmedlet Yes är det ultimata medlet att tvätta solpaneler med. Yes är ett diskmedel avsett för att tvätta glas. Vad man behöver ha i åtanke är att diskmedel främst är framtaget för att lösa fett och därför innehåller detsamma. Sköljer man inte bort diskmedlet extremt noga från solpanelerna kommer en hinna fett att finnas kvar. Då är frågan om det inte hade varit bättre att lämna solpanelerna otvättade.

Aspekten att klättra uppe på ett tak är en annan. Prioritera alltid din säkerhet och ta reda på gällande regler för hur man får vistas på ett tak. Läs mer på Boverkets hemsida. Går du upp på taket, tänk på att inte trampa på solpanelerna. Små mikrosprickor kan uppstå i kiselplattorna som försämrar hela anläggningens effekt.

Solcellstvätt med ultrarent vatten

Mycket smuts, vägdamm, spillning och pollen kan vara svårt att hantera för ett vanligt skyfall. I kombination med ultrarent vatten och mjuka borstar erbjuder vi en skonsam rengöring. Solceller villa tvättar vi vanligen med intervallerna 1-2 gånger per år. Vi arbetar från marken med långa skaft och har säkerheten i behåll.

Intressant är att vi har kunder, som följer sin elproduktion dag för dag, som vittnar om att de redan någon dag efter tvätten märker av en ökad kapacitet i din elproduktion. Så vi lämnar frågan ska och behöver man tvätta solceller gästrikland öppen. Det beror helt enkelt på en rad faktorer.

Vårt erbjudande

Behöver du som bor i Gävleborg vår hjälp att rengöra solpanelerna erbjuder vi dig en skonsam och effektiv rengöring. Dessutom försvårar metoden för ny smuts att få fäste.