fbpx

Energisnåla smarta fastigheter

Energisnåla smarta fastigheter

Scope

Vad innebär en smart fastighet?

Smarta fastigheter använder modern teknik bestående av sensorer och automatiska styrsystem för att övervaka och styra miljöer och aktiviteter för att förbättra bostäder och kontor.

Temperatur, luftfuktighet, belysning, ventilation och passersystem är några saker man styr för att optimera sin fastighet.

AI-teknik & fastigheter

Energioptimering innebär att man tar hjälp av modern AI-teknik uppkopplad mot fastighetens interna givare och smarta energilösninga för kontroll och påverka fastighetens förbrukning, inomhusklimat, klimatpåverkan och kostnader.</p

Genom att installera sensorer som hämtar in uppgifter om temperatur och fuktnivåer i lägenheterna lär sig det kraftfulla AI-systemet att utnyttja energin maximalt.

Med ett uppkopplat system styr man sedan värmen i lägenheterna baserat på både inomhus- och utomhustemperatur.

Resultatet blir en jämnare temperatur som sparar in stora värmekostnader. Ofta betalar systemet sig själv på mindre än ett år.

ai-smart-building

Klimatsmarta byggnader med säkerhet

Uppkollade fastigheter har potentialen att göra bostäder och kontor mer energieffektiva och bekväma samtidigt som de höjer säkerheten för bostäder och gäster.

Då nya hyresgäster förutsätter att lokaler och lägenheter är uppkopplade och enkelt kan styras med telefonen.

Genom att vara leverantörsoberoende så säkerställer vi att tjänsten alltid är den bästa möjliga lösningen, anpassad efter era behov.

Installationer för framtiden

Kravet på funktioner i en byggnad förändras i allt raskare takt när vi marscherar in i ett mer digitalt och uppkopplat liv där bekvämligheter är en självklarhetet.

Vi erbjuder rådgivning för teknikval och smarta installationslösningar.

Som kund kan du vara trygg med att vi tar ett helhetsansvar för såväl teknik som installation.

Varför anlita Ecogenius?

• Leverantörsoberoende
• Kunskap om teknik och installation
• En innovativ partner
• Rådgivning och vägledning
Framtidssäkrade lösningar

 

Du kan alltid kontakta oss via vårat formulär eller ta kontakt med oss på Facebook

Smarta fastigheter