fbpx

 

Är du också trött på höga elpriser?

Då kan du göra som många andra fastighetsägare och skaffa solceller i Ockelbo för att använda solenergin till att producera elektricitet, på så sätt kan du börja producera en del av ditt hus elbehov själv.

Till skillnad mot vindkraft, som bara producerar el då det blåser, eller vattenkraft som har bäst effekt då vattenbeståndet är högt, så fungerar solceller varje dag då solen går upp.

Solenergin blir då i princip gratis med tiden, finns för evigt och bidrar till minimal påverkan på klimatet.

 

Anlita oss för ditt solcellsmontage

 

Solceller är miljövänligt

Både vindkraft och vattenkraft har betydande utsläpp i samband med tillverkning, installation och vid underhåll, till skillnad mot solkraft som har minimala utsläpp vid tillverkning.

Det tar cirka 2 år för solceller i drift att kompensera de utsläpp som sker vid tillverkningen samtidigt som solceller har noll i utsläpp under drift och för underhåll.

Förutom att ens egen fastighet använder miljövänlig elektricitet så bidrar man även till att andra kan ta del av miljövänlig el i samband med att man säljer sin el på elmarknaden.

Är det lönsamt att installera solceller i Ockelbo?

Om man installerar solceller under de mest optimala förhållandena så är det mycket lönsamt vare sig du installerar på din fastighet eller köper en markanläggning.

Solceller i Ockelbo överblick

Nedan kan du se de mest optimala förhållandena.

  •  Solpanelerna ska installeras på ett tak i söderläge
  • Taklutningen ska vara mellan 40 – 45 grader
  • Taket får inte hamna i skugga under dagen.

 

Om ovanstående kriterier inte kan uppfyllas så går det ändå att installera solceller och få en bra lönsamhet.

Man kan till exempel installera solceller på tak mot sydväst, sydost, väster eller öster och endast förlora en liten den av solcellernas maximala effekt.

Om du vill få hjälp med en analys och en kalkyl kan du vända dig till oss på EcoGenius som är specialister på allt inom solenergi.

Vi inspekterar din fastighet och se vilka förutsättningar som föreligger och därefter presentera en kalkyl som visar ungefär hur lönsamma dina solceller kommer att bli.

 

Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

 

Återbetalningstid för en investering i solceller

Under förutsättning att du valt en solcellsanläggning som producerar minst 50 % av din fastighets energiförbrukning så är återbetalningstiden cirka 10 år.

Därefter kan du erhålla en bra avkastning i ytterligare upp till 20 år om du väljer att skaffa solceller i Ockelbo.

Om man räknar om energibesparingen till procent så ger solpaneler en bättre avkastning än många andra sparformer och kan ge en årlig avkastning på 8 – 10 % på sin investering.

Solceller bidrar dessutom till att värdet på fastigheten kan öka med så mycket som 10 – 14 %, vilket också kan vara värt att beakta om man går i tankarna på solceller i Ockelbo.

Det är dock sant att du inte kan producera lika mycket el under vinterhalvåret beroende på faktorer som läge, lutning på tak och hur mycket el du säljer vidare.

Under en vinterdag producerar du cirka en sjundedel så mycket el som en sommardag vilket medför att du måste köpa in el från det allmänna elnätet.

p>Anlita EcoGenius för installation av solceller i Ockelbo så du är garderad inför vintern.

Det innebär att du inte blir lika priskänslig då elpriserna skjuter i höjden samtidigt som du också får en bra avkastning på din investering under en lång tid framåt.

Men vi menar att du måste räkna på hela årets elkostnader för att få en helhetsbild – du har nämligen möjlighet att spara flera tusentals kronor per år!

Solen är en fantastisk resurs då den ger oss lika mycket energi på två timmar som jordens befolkning förbrukar under ett helt år!

Teknikutvecklingen för solenergi går snabbt och för dig som har solceller i Ockelbo har redan hittat ett hållbart sätt att få ner dina elkostnader!

 

Vi på EcoGenius finns här för att svara på alla dina frågor kring solpaneler
varmt välkommen att kontakta oss


 

Nätägare för Ockelbo är Ellevio