fbpx

Att installera solceller i Bollnäs

är en av de bästa investeringar man kan göra om man vill minska sina energikostnader för sin fastighet. Dessutom är solceller miljövänliga då de har noll i utsläpp under drift.

 

Kostnaden för att installera en egen solcellsanläggning behöver inte heller bli så kostsam då man kan använda det gröna avdraget. Det innebär att man kan göra ett skatteavdrag på motsvarande 15% av totalkostnaden.

 

Så här fungerar solceller i bollnäs

Solceller använder solenergi för att producera elektricitet. I en solcellspanel finns det flera solceller monterade. När solens ljusenergi träffar solpanelerna uppstår en elektrisk spänning mellan solcellernas framsida och baksida. Denna spänning fångas upp av en elkabel som för strömmen vidare till en växelriktare.

 

Växelriktarens uppgift är att omvandla den likström som solcellerna producerar till växelström, som direkt kan användas av fastigheten. Växelriktare ser också till att solpanelerna på taket är optimerade för maximal effekt.

 

Sälja det överskott av el som solcellerna producerar

Normalt så klarar en fastighet av att använda upp till 50 % av den elektricitet som solcellerna producerar. Det innebär att det blir ett överskott på 50 % som förs vidare ut på elnätet där ditt elbolag säljer elektriciteten för din räkning.

 

Priset för att köpa elektricitet och sälja elektricitet är marginellt. Exempelvis kanske man betalar 1,20 kr per kWh för el man köper samtidigt som man får 1,10 kr för den el som man säljer, inklusive skattereduktionen.

 

Det gör att man kan se elnätet som en lagringsplats för sin elektricitet som man köper tillbaka under de tider som solen inte är uppe.

 

Vill du få hjälp att sänka dina energikostnader?

Vill du få mer information om hur du kan sänka dina energikostnader med hjälp av solceller i Bollnäs kan du vända dig till oss på EcoGenius. Vi är specialister på solceller och solenergi i Bollnäs och kan erbjuda dig skräddarsydda lösningar för din fastighet.

 

Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag så kan vi överlämna en prisvärd offert för din investering i solpaneler i Bollnäs.

 

zb>Frågor och svar om solceller i Bollnäs

Är det lönsamt att låna pengar för att installera solceller i Bollnäs?

Om man räknar om de energibesparingar som solceller innebär i procent så får man en årlig avkastning på cirka 8 – 10 % på sin investering. Det innebär att det kan vara lönsamt att installera solceller med hjälp av ett lån, under förutsättning att man lånar pengar till en låg ränta som understiger avkastningen.

 

Kan man installera solceller i Bollnäs i andra väderstreck än söder?

Ja, man kan installera solceller mot sydväst eller sydost med ett effektbortfall på cirka 10 % eller mot väster eller öster med ett effektbortfall på cirka 20 %. Trots att man får lägre effekt är det ofta ändå lönsamt att installera en egen solcellsanläggning.

 

Kan man lagra elektricitet som produceras av solceller i Bollnäs?

En solcellsanläggning kan inte lagra den elektricitet som den producerar utan all el behöver användas av fastigheten i realtid. Den elektricitet som fastigheten inte använder skickas vidare ut på elnätet för försäljning. Man kan installera ett solcellsbatteri som man kan ladda under dagtid då solen är uppe så att man kan använda elen på kvällar och nätter. Dock är det en dyrbar lösning som kan göra solcellsanläggningen mindre lönsam.

VI TVÄTTAR ÄVEN SOLPANELER

En solcellsanläggning kräver ytterst lite underhåll. Drift och skötsel av solceller ska vara bekymmersfritt och det är det oftast. Om naturens rengöring av solceller i Bollnäs är tillräcklig beror mycket på omgivningen.

Ska och behöver man tvätta solceller? Det beror på. Faktorer som smutsar ner solcellerna mer än genomsnittet är närhet till tung trafik, industrier eller mycket träd som avger pollen. Då kan det vara en god idé att rengöra solpanelerna 1–2 gånger om året.

Självrengörande Solceller i Bollnäs – fungerar det?

De flesta solceller på marknaden är byggda för att vara självrengörande och klara väder, vind och smuts. Det finns inte så mycket svensk forskning på området att tillgå, men det talas om att en smutsig modul kan tappa så mycket som upp till 35% av sin produktion.

Regn ger en rengöring av modulerna vilket visat ge en högre solcellseffekt efteråt om modulerna var smutsiga före regnet. Slutsatsen blir att givetvis påverkar ett lager med smuts solcellernas upptagningsförmåga jämfört med helt rena solceller i Bollnäs.

Ska man tvätta sina solceller i Hälsingland?

Det är inte säkert att resultatet blir bättre, utan det kan rent utav skapas en hinna på panelerna om de rengörs på felaktigt sätt. Att tvätta solpaneler med vanligt kranvatten rekommenderas inte då vattnet innehåller kalk, salter och annat som skapar en ny hinna som skärmar av solstrålningen. Det kan var bättre att helt överlämna rengöringen till naturen.

Det diskuterar flitigt om diskmedlet Yes är det ultimata medlet att tvätta solpaneler med. Yes är ett diskmedel avsett för att tvätta glas. Vad man behöver ha i åtanke är att diskmedel främst är framtaget för att lösa fett och därför innehåller detsamma.

Sköljer man inte bort diskmedlet extremt noga från solpanelerna kommer en hinna fett att finnas kvar. Då är frågan om det inte hade varit bättre att lämna solpanelerna otvättade.

Aspekten att klättra uppe på ett tak är en annan. Prioritera alltid din säkerhet och ta reda på gällande regler för hur man får vistas på ett tak. Läs mer på Boverkets hemsida. Går du upp på taket, tänk på att inte trampa på solpanelerna. Små mikrosprickor kan uppstå i kiselplattorna som försämrar hela anläggningens effekt.

Solcellstvätt med ultrarent vatten

Mycket smuts, vägdamm, spillning och pollen kan vara svårt att hantera för ett vanligt skyfall. I kombination med ultrarent vatten och mjuka borstar erbjuder vi en skonsam rengöring. Hälsinge Solceller molin Bollnäs tvättar vi vanligen med intervallerna 1-2 gånger per år. Vi arbetar från marken med långa skaft och har säkerheten i behåll.

Intressant är att vi har kunder, som följer sin elproduktion dag för dag, som vittnar om att de redan någon dag efter tvätten märker av en ökad kapacitet i din elproduktion. Så vi lämnar frågan ska och behöver man tvätta solceller i Bollnäs öppen. Det beror helt enkelt på en rad faktorer.

Vårt erbjudande

Behöver du som bor i Bollnäs vår hjälp att rengöra solpanelerna erbjuder vi dig en skonsam och effektiv rengöring. Dessutom försvårar metoden för ny smuts att få fäste.

Solceller i bollnäs
Solceller i Bollnäs folkhögskola